ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Δ/νσης Π.Ε. Νομού Ηρακλείου Κρήτης

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης και τη Σχολική Σύμβουλο της 9ης Περιφέρειας Δ/νσης Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Κρήτης

 

Μάλια, 18 Φεβρουαρίου 2005

Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία: Δημοτικό Σχολείο Μαλίων Κρήτης

και Δημοτικό Σχολείο Λιμένος Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Διοικητική Υποστήριξη στο Ολοήμερο Σχολείο

Στυλιανός Νταλιαδάκης ,

Διευθυντής Δ/νσης Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Αριστείδης Αντωνάκης, Προϊστάμενος 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Το Πρόγραμμα στο Ολοήμερο Σχολείο

Μαρία Τζενάκη,

Σχολική Σύμβουλος Π. Ε.

Παιδαγωγική Εισήγηση

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Η Μουσικοκινητική Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωάννα Μεταξάκη,
Δασκάλα Μουσικής-Μουσικοκινητικής Αγωγής

Η Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο

Εμμανουέλα Λυδάκη,

Δασκάλα Θεατρικής Αγωγής

Τα Εικαστικά στο Ολοήμερο Σχολείο

Ελένη Πανακάκη,

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων

Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Η Φυσική Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο

Λήδα Ζαμπετάκη,

Εκ/κος Φυσικής Αγωγής