ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Ν. ΜαγνησίαςΛάρισας

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Θεσσαλίας και το Σχολικό Σύμβουλο της 5ης Περιφέρειας Ν. Μαγνησίας

 

Πορταριά, 17 Δεκεμβρίου 2004

Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία: Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Ενημέρωση για την κατάσταση των Ολοήμερων Σχολείων στο Νομό Μαγνησίας

Ιωάννης Αθανασούλης, Προϊστάμενος 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

Προπαρασκευή και σχεδιασμός διδασκαλίας

Κυριαζής Πόρποδας,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

Ο ψυχοπαιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο Ολοήμερο Σχολείο

Ελένη Ματή,

Σχολική Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Ηρακλής Καραγιάννης,

Δ/ντής 1ου Πειραματικού Ολοήμερου Πορταριάς

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Εικαστικά - Θεατρική και Μουσική Αγωγή

Άλκηστη Κοντογιάννη,
Επ. Καθηγήτρια Δραματικής Τέχνης στο ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας

Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου , Σχολική Σύμβουλος

Μελέτη - Προετοιμασία

Χρήστος Παπαρίζος,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Αθλητισμός - Χορός

Ιωάννης Δήμας,

Ε.Ε.Δι.Π. Χορολογία-Ελληνισμός-Παραδοσιακοί Χοροί, ΤΕΦΑΑ Π.Θ.

Δάφνη Ιακωβάκη,

Εκπαιδευτικός

20:00- 20:30 Συζήτηση - Τοποθετήσεις - Παρατηρήσεις - Προτάσεις