ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Δ/νσης Π.Ε. Χίου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Β. Αιγαίου και το Σχολικό Σύμβουλο της 1ης Περιφέρειας Π.Ε. Χίου

 

Θυμιανά, 21 Ιανουαρίου 2005

Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία: Δημοτικό Σχολείο Θυμιανών Χίου

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Μεθοδολογία - Διδακτικές κατευθύνσεις στο Ολοήμερο Σχολείο

Δημήτριος Ρούγγος,

Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Β. Αιγαίου

Παιδαγωγική ατμόσφαιρα - διαπροσωπικές σχέσεις και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο Ολοήμερο Σχολείο

Δημήτριος Λιγνός,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Εφαρμογή της Πληροφορικής στο ολοήμερο Σχολείο, προβλήματα - προτάσεις

Διδακτική προσέγγιση λογοτεχνικού κειμένου με την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου: Σενάριο διδασκαλίας του κειμένου

"Οι τελευταίες ώρες της Σμύρνης" της ΣΤ΄ Τάξης

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

 

Θέμης Κολιάρος, Δάσκαλος

 

Ιωάννης Ρες, Δάσκαλος

Η Μουσική στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνα Τουρνή,

Μουσικός

Η Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο

Ειρήνη Σταμούλη,

Θεατρολόγος

Η Αγγλική γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Το "άλλο Βιβλίο": Λογοτεχνία και γλωσσικά - δημιουργικά παιχνίδια για τη μετα-homework ώρα των Αγγλικών στο Ολοήμερο Σχολείο

Γεωργία Χούλη,

Εκπαιδευτικός Αγγλικών