Κεντρική Σελίδα > Προγράμματα > Τεχνολογία > Τεχνολογία στο Δημοτικό

ΠΠΕ:77

 

«Εισαγωγή της Τεχνολογίας στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου »

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Παιδαγωγικό   Ινστιτούτο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Ηλιάδης   Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Μελάς   Διονύσιoς

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:  

 1. Θεοδωράκη    Δήμητρα
 
 1. Μελίστα   Αναστασία
 
 1. Μπούντα   Ελένη 
 
 1. Παύλου   Αγνή
 
 1. Σπαντιδάκης   Ιωάννης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: 

 1. Σαλβαράς Ιωάννης
 
 1. Γερογιάννης Κων/νος
 
 1. Κατσαρός Ιωάννης
 
 1. Μητσιάλης Σπυρίδων

Αναγκαιότητα

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας που επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής. Η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος παρέχει δυνατότητες για επιπλέον ανάπτυξη και πρόοδο, αλλά και δημιουργεί  προβλήματα ατομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά. Επίσης, εγκυμονεί τον κίνδυνο να δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα σ' αυτούς που μπορούν να παρακολουθήσουν και να διαχειριστούν  την Τεχνολογία και σε εκείνους που αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξελίξεις. Για να αποφευχθούν προβλήματα της μορφής αυτής, απαιτείται η εξοικείωση των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία τόσο με τη φύση και την εξέλιξη της Τεχνολογίας όσο και με διαδικασίες μέσω των οποίων παράγονται τα τεχνολογικά προϊόντα και συστήματα. Οι μαθητές ασχολούνται με τη μελέτη απλών τεχνολογικών θεμάτων σε σχέση με τις ανάγκες και επιθυμίες του ανθρώπου, την κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, κατά τρόπο συμβατό με το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Η ολοένα και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στη σύγχρονη ζωή και η επίδραση της τεχνολογίας σε όλες τις διαστάσεις της, επιβάλλει την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για τη νέα πραγματικότητα.

Στόχοι

Σκοπός του πιλοτικού προγράμματος είναι η διερεύνηση κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη τεχνολογικά μορφωμένων μαθητών. Ο σύγχρονος αναλφάβητος είναι ο «τεχνολογικά» αναλφάβητος. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, να συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων και να παίρνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων ουσιαστικά, ως υπεύθυνοι πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, στους στόχους του πειραματικού προγράμματος συμπεριλαμβάνονται:

 1. Ο συνδυασμός και η ανάπτυξη νοητικών και πρακτικών δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση της αυτενέργειας των μαθητών, η καλλιέργεια της ερευνητικής διάθεσης, η εφαρμογή νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας και η μετακίνηση από την πρακτική της παρουσίασης της ύλης στην ανακάλυψη και τη διερεύνηση της γνώσης από την πλευρά των μαθητών.
 2. Η ανάλυση και ο υπολογισμός όλων των εμπλεκόμενων παραμέτρων σχετικά με προγράμματα εργασίας, χειρισμό υλικών, κατασκευές, αξιολόγηση και χρησιμοποίηση προϊόντων, εφαρμόζοντας γνώσεις που έχουν αποκτήσει από άλλα μαθήματα.
 3. Η σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες και σκοπούς που πρέπει να ικανοποιήσει το άτομο (λογική και κριτική σκέψη, ομαδική εργασία, εναρμόνιση των μεγάλων μυών με τους μικρούς, εξερεύνηση του περιβάλλοντος, δημιουργία ενός πρώτου συστήματος αξιών, αναγνώριση από το περιβάλλον του ως άτομο που αξίζει) στο αναπτυξιακό αυτό στάδιο.
 4. Η εξοικείωση των μαθητών με πολιτιστικά στοιχεία που υπάρχουν σε όλες τις ιστορικές περιόδους και σε κάθε κοινωνία με διαφορετική μορφή και που επηρεάζονται καθοριστικά από την Τεχνολογία (τα συστήματα επικοινωνίας και μεταφορών, τα συστήματα εκμετάλλευσης πλουτοπαραγωγικών πηγών, τα εργαλεία και σκεύη, η κατοικία, η τροφή, τα συστήματα μετρήσεων, ο ρουχισμός, η κοινωνική και οικονομική οργάνωση για την παραγωγή αγαθών).
 5. Η διαδικασία προσέγγισης τεχνολογικών προβλημάτων με την αξιοποίηση ποικιλίας πηγών πληροφόρησης, όπως συζητήσεις με ειδικούς, εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, γονείς, κτλ.
 6. Η εφαρμογή γνώσεων σε νέες καταστάσεις για την επίτευξη κάποιου σκοπού, καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων.

Εφαρμογή

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και ο αριθμός των εμπλεκομένων μαθητών περιέχονται στον επόμενο πίνακα:

Τίτλος σχολείου

Διευθυντής

Εκπαιδευτικοί

Αριθμός μαθητών

11ο Δ.Σ. Παλαιού Φαλήρου

Μπότσης Νικόλαος

 Ε΄: Καλλιβλετάκης Δημήτρης

       Λουλές Τίμος

Στ΄: Πυργιωτάκη Μαριάνθη

       Τσούμας Αθανάσιος    

4 τμήματα

102 μαθητές

5ο Δ.Σ. Παλλήνης

Δεμένεγα Ανδριάννα

 Ε΄: Τσιολπίδου Ξανθή

Στ΄: Κουτσογιάννη Αργυρώ

2 τμήματα

20 μαθητές

13ο Δ.Σ. Πειραιά

Μπίτσας Ευάγγελος

 Ε΄: Καμπύλης Παναγιώτης

Στ΄: Θεοδωρουλέα Χρυσούλα

2 τμήματα

36 μαθητές

13ο Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου

Γιαννακοπούλου Βασιλική

Ε΄: Ράπτη  Μαριάνθη

     Σχισμένου Άννα

Στ΄: Κουρτέλης Παναγιώτης

     Πλατή Αγγελική       

4 τμήματα

104 μαθητές

21ο Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου

Πατεράκης Σπύρος

 Ε΄: Καούκης Δημήτρης

Στ΄:Μανώλη Σοφία

2 τμήματα

53 μαθητές

Δ.Σ. Μελίτης

Φλώρινας

Μυλωνάς Μιχαήλ

Ε΄: Ζαμπούνης Δημήτρης

Στ΄: Κούφης Νίκος

2 τμήματα

32 μαθητές

Δ.Σ. Μώλου

Φθιώτιδας

Τζουβάρας Νικόλαος

Ε΄: Μαντές Δημήτριος

Στ΄: Ντάσιος Γεώργιος

2 τμήματα

36 μαθητές

1ο Δ.Σ. Περάματος Ρεθύμνου

Σαρρής Μανώλης

 

Ε΄: Νησανάκης Εμμανουήλ

Στ΄: Σταυρακάκη Χρυσή

2 τμήματα

53 μαθητές

Αποτελέσματα

Από την εφαρμογή του πειραματικού προγράμματος αναμένεται:

Η απόκτηση γνώσεων για τη συμβολή στην οριστική διαμόρφωση ενός προγράμματος Τεχνολογίας για το Δημοτικό Σχολείο ως αυτόνομο αντικείμενο μάθησης για την Ε΄ και Στ΄ τάξη και διάχυση στοιχείων στο πρόγραμμα μαθημάτων των άλλων τάξεων, ανάλογα με την ηλικία, το επίπεδο ανάπτυξης των μαθητών, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Η εφαρμογή του προγράμματος του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Δημοτικό Σχολείο κατά τρόπο που να δημιουργεί συνθήκες αποτελεσματικότερης διδασκαλίας του στο Γυμνάσιο, στα πλαίσια της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ο προσανατολισμός της εργασίας στο σχολείο προς διδακτικές μεθόδους και τρόπους εργασίας που προάγουν την κριτική και δημιουργική σκέψη.

Η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας σύμφωνα με τις οποίες ο δάσκαλος δεν είναι η αποκλειστική πηγή πληροφόρησης, αλλά διευκολυντής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία μαθαίνει και ο ίδιος.

Η διασύνθεση των σκοπών και του περιεχομένου και των υπόλοιπων μαθημάτων που διδάσκονται οι μαθητές (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές σπουδές, Αισθητική αγωγή κτλ) στις τάξεις αυτές με την Τεχνολογία επιτυγχάνοντας μια διαθεματική προσέγγιση.

Παραδοτέο υλικό     

 1. Φάκελος με υλικό που αξιοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές και τους σχολικούς συμβούλους.
 2. Πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Τεχνολογίας στην Ε΄ και την Σ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.
 3. Συγγραφή, επιμέλεια και έκδοση οδηγιών, ως βοηθητικού υλικού, για τους  εκπαιδευτικούς.
 4. Συγκέντρωση και παρουσίαση εργασιών των μαθητών από τα συμμετέχοντα σχολεία.
 5. Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης για την εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία. 

Εξοπλισμός σχολείων

Κάθε σχολείο που συμμετείχε στο Πειραματικό Πρόγραμμα αγόρασε ή προμηθεύτηκε από τον ΟΣΚ τον εξοπλισμό που προβλεπόταν στο Τεχνικό Δελτίο του προγράμματος και ορισμένα ακόμη είδη που έκρινε απαραίτητα, για τη δημιουργία του κατάλληλου εργαστηρίου.