ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αγγλικά για Αρχαρίους α' - β' - γ'
Γυμνασίου
 

Το περιεχόμενο είναι δομημένο σε τρεις τάξεις (Τάξη Α', Τάξη Β', Τάξη Γ').
Η ύλη για κάθε τάξη χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες: lesson plans και projects.

Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού

Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο agglika_arxarioi-A-B-G.zip (55 ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ, (π.χ. c:\agglika) όπου θα αποσυμπιέσετε (unzip) το αρχείο του λογισμικού.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται είτε από το αρχείο: autohtml.EXE που βρίσκεται στον αρχικό κατάλογο της εφαρμογής, είτε από το αρχείο start_me.html.

Η εκτέλεση της εφαρμογής απαιτεί:
1. να είναι εγκατεστημένος o φυλλομετρητής διαδικτύου Internet Explorer
2. να είναι εγκατεστημένο το βοηθητικό πρόγραμμα (plugin) Adobe Flash Player.
    Στην περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένο, η εγκατάσταση μπορεί να γίνει από το διαδίκτυο
    στην ιστοσελίδα με διεύθυνση: http://get.adobe.com/flashplayer/
    Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ρυθμίσεις ασφαλείας που απαιτούνται
    από το Flash Player της Adobe. Στην ιστοσελίδα με διεύθυνση:
    http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager04.html
    θα κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις με τη βοήθεια του Global Security Settings panel.

 
Συνοδευτικά εγχειρίδια

Οδηγός Χρήσης Λογισμικού (638 ΚB)

Οδηγός διδασκαλίας (636 ΚΒ)