ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική Αγωγή α' - β' - γ'
Γυμνασίου
 


Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού

Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο fysiki_agwgi.zip (62,7ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ, (π.χ. c:\fys_agwgi) όπου θα αποσυμπιέσετε (unzip) το αρχείο του λογισμικού.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται από το αρχείο: index.htm που βρίσκεται στον κατάλογο: g14-cd της εφαρμογής.

Η εκτέλεση της εφαρμογής απαιτεί:
1. να είναι εγκατεστημένος ένας φυλλομετρητής διαδικτύου (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, κ.α.)
2. να είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα: QuickTime
    Στην περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένο, η εγκατάσταση μπορεί να γίνει από το διαδίκτυο
    στη διεύθυνση: http://www.apple.com/quicktime/download/

Συνοδευτικά εγχειρίδια

Οδηγός Χρήσης Λογισμικού (1,2 ΜB)