ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική β' - γ'
Γυμνασίου
 

Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη και τον εποπτικό εμπλουτισμό της διδασκαλίας θεμάτων Φυσικής για τις τάξεις Β' και Γ' Γυμνασίου.

Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού

Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο fysiki-b_c.zip (225 ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ, (π.χ. c:\fysiki) όπου θα αποσυμπιέσετε (unzip) το αρχείο του λογισμικού.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται είτε από το αρχείο AutorunPro.EXE που βρίσκεται στον αρχικό κατάλογο της εφαρμογής, είτε από το αρχείο index.html που βρίσκεται στο φάκελο g10-web.

Η εκτέλεση της εφαρμογής απαιτεί:
1. να είναι εγκατεστημένος ένας φυλλομετρητής διαδικτύου (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, κ.α.)
2. να είναι εγκατεστημένο το βοηθητικό πρόγραμμα (plugin) Adobe Flash Player.
    Στην περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένο, η εγκατάσταση μπορεί να γίνει από το διαδίκτυο
    στην ιστοσελίδα με διεύθυνση: http://get.adobe.com/flashplayer/
    Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ρυθμίσεις ασφαλείας που απαιτούνται
    από το Flash Player 8 της Adobe. Η ιστοσελίδα με διεύθυνση:
    http://kb2.adobe.com/cps/135/13530cdd.html παρέχει, με πολύ παραστατικό τρόπο, τις ρυθμίσεις
    που πρέπει να γίνουν.

 
Συνοδευτικά εγχειρίδια

Οδηγός Χρήσης Λογισμικού (34,7 ΜB)