ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γαλλικά α'-β'-γ' Γ
υμνασίου
 


Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού

Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο g18.zip (271 ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ, (π.χ. c:\gallika) όπου θα αποσυμπιέσετε (unzip) το αρχείο του λογισμικού.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται από το αρχείο: index.html που βρίσκεται στον αρχικό κατάλογο της εφαρμογής.

Η εκτέλεση της εφαρμογής απαιτεί να είναι εγκατεστημένο το Adobe Flash Player.
Η εγκατάσταση γίνεται από το διαδίκτυο

 
Συνοδευτικά εγχειρίδια

Οδηγός χρήσης λογισμικού (1,2 ΜB)