ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γεωλογία – Γεωγραφία Α – Β Γυμνασίου

 

Εγκατάσταση – εκτέλεση του λογισμικού

Αφού κατεβάσετε από το διαδίκτυο το λογισμικό σε συμπιεσμένη μορφή zip (αρχείο Gewgrafia_A-B.zip 122ΜΒ), δημιουργείτε έναν φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ σας (π.χ. c:\gewgrafia)  και αποσυμπιέζετε το αρχείο του λογισμικού στον εν λόγω φάκελο.

Το λογισμικό απαιτεί για την εκτέλεσή του να είναι εγκατεστημένα τα plugin:

Adobe Flash Player.  
Η εγκατάσταση γίνεται από το διαδίκτυο  
Imagine Logo Plugin.
Η εγκατάσταση απαιτεί να κατεβάσετε το αρχείο psetup.exe  και να το εκτελέσετε.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται από το αρχείο: begin.htm που βρίσκεται στον αρχικό κατάλογο της εφαρμογής.

Συνοδευτικά εγχειρίδια

Οδηγός χρήσης λογισμικού για τον μαθητή
Οδηγός χρήσης λογισμικού για τον εκπαιδευτικό