ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γερμανικά α'-β'-γ' Γ
υμνασίου
 


Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού

Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο germanika_a_b_c.zip (23 ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής θα χρειαστεί να αποσυμπιέσετε (unzip) το αρχείο του λογισμικού.
Ο φάκελος, Anne-Maries Welt, που δημιουργείται κατά την αποσυμπίεση πρέπει να τοποθετηθεί στον αρχικό κατάλογο του σκληρού δίσκου του Η/Υ. Για παράδειγμα αν η ονομασία του σκληρού δίσκου είναι C, η διεύθυνση του λογισμικού θα πρέπει να είναι η C:\Anne-Maries Welt.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται από το αρχείο: START.exe που βρίσκεται στο φάκελο: Anne-Maries Welt της εφαρμογής.

Η εκτέλεση της εφαρμογής απαιτεί να είναι εγκατεστημένο το Adobe Flash Player.
Η εγκατάσταση γίνεται από το διαδίκτυο

 
Συνοδευτικά εγχειρίδια

Οδηγίες εγκατάστασης (31 ΚΒ)
Οδηγός χρήσης λογισμικού
(3,8 ΜB)