ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Αρχαία Ελλάδα - Τόπος και Άνθρωποι
.
Β. Ηροδότου Ιστορίες
Α', Β' γυμνασίου
 

Η σύνθεση και δομή του υποστηρικτικού υλικού ακολουθεί το πρόγραμμα διδασκαλίας των δυο μαθημάτων και των αντίστοιχων εγχειριδίων. Το πρώτο που προορίζεται για την Α΄Γυμνασίου έχει τίτλο
"ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ" και περιλαμβάνει αποσπάσματα από το έργο του Ηροδότου. Το δεύτερο που προορίζεται για τη Β΄ Γυμνασίου έχει τίτλο "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" και αναφέρεται στον ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων.

Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού

Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο irodotou-A-B.zip (120ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ, (π.χ. c:\irodotos) όπου θα αποσυμπιέσετε (unzip) το αρχείο του λογισμικού.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται είτε από το αρχείο: , είτε από το αρχείο που βρίσκεται στο φάκελο g02-web.

Η εκτέλεση της εφαρμογής απαιτεί:
1. να είναι εγκατεστημένος ο φυλλομετρητής Internet Explorer
2. να είναι ρυθμισμένος ο φυλλομετρητής ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση των Active X
3. να είναι εγκατεστημένο το Adobe Flash Player. Η εγκατάσταση γίνεται από το διαδίκτυο

 
Συνοδευτικά εγχειρίδια

Οδηγός Χρήσης Λογισμικού (1,3 ΜB)