ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ιστορία α' - β' γ'
γυμνασίου
 

Το διδακτικό υλικό που πραγματεύεται η εφαρμογή καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος στο Γυμνάσιο και συνοδεύεται από πληθώρα διαδραστικών εφαρμογών, τρισδιάστατων απεικονίσεων και συνδέσμων για σχετική πληροφορία στο διαδίκτυο που, από τη μια πλευρά, θα οδηγούν στην καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης από τους χρήστες-μαθητές ενώ από την άλλη θα διευκολύνουν και θα εμπλουτίζουν το έργο του εκπαιδευτικού.
Η εφαρμογή αποτελείται από 8 αυτοτελείς ενότητες που βρίσκονται στον κατάλογο g04-web.
Υπάρχουν 8 κατάλογοι στον κατάλογο από section1 έως section8.

Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού

Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο istoria_a_b_c.zip (245ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ, (π.χ. c:\istoria) όπου θα αποσυμπιέσετε (unzip) το αρχείο του λογισμικού.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται είτε από το αρχείο: AutorunPro.EXE, είτε από το αρχείο contents.htm που βρίσκεται στο φάκελο g04-web.

Η εκτέλεση της εφαρμογής απαιτεί:
1. να είναι εγκατεστημένος ο φυλλομετρητής Internet Explorer
2. να είναι εγκατεστημένο το Adobe Flash Player. Η εγκατάσταση γίνεται από το διαδίκτυο

 
Συνοδευτικά εγχειρίδια

Εγχειρίδιο εγκατάστασης (121 ΚB)
Εγχειρίδιο χρήστη (8ΜΒ)