ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θρησκευτικά α'-β'-γ' Γ
υμνασίου
 

Το λογισμικό των Θρησκευτικών των τριών τάξεων του Γυμνασίου είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε αφενός να ενθαρρύνει το μαθητή να περιηγηθεί και να ανακαλύψει, αλλά και αφετέρου να μπορεί να τον καθοδηγήσει εστιασμένα σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα ή και σε ένα μεμονωμένο θέμα. Η διάκριση στο υλικό των τριών τάξεων είναι σαφής, αλλά όχι στεγανή. Έτσι μπορεί ο μαθητής μιας τάξης να επεκταθεί και να περιηγηθεί στο υλικό και των άλλων τάξεων, αν αυτό απαιτείται από τις ανάγκες του μαθήματος ή αν ο ίδιος το επιθυμεί.

Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού

Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο thrisk_a_b_c_gym.zip (596 ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ, (π.χ. c:\religious) όπου θα αποσυμπιέσετε (unzip) το αρχείο του λογισμικού.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται από το αρχείο: index.htm που βρίσκεται στον αρχικό κατάλογο της εφαρμογής.

Η εκτέλεση της εφαρμογής απαιτεί:
1. να είναι εγκατεστημένος ο φυλλομετρητής Internet Explorer
2. να είναι εγκατεστημένο το Adobe Flash Player. Η εγκατάσταση γίνεται από το διαδίκτυο

 
Συνοδευτικά εγχειρίδια

Οδηγός χρήσης λογισμικού (3,8 ΜB)