ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τοπική Ιστορία Γ' Γ
υμνασίου
 Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού

Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο topiki_istoria-G.zip (63,5 ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ, (π.χ. c:\topiki_istoria_c) όπου θα αποσυμπιέσετε (unzip) το αρχείο του λογισμικού.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται είτε από το αρχείο: enarksi.html, είτε από το αρχείο index.html που βρίσκεται στο φάκελο html.

Η εκτέλεση της εφαρμογής απαιτεί:
1. να είναι εγκατεστημένος ο φυλλομετρητής Internet Explorer
2. να είναι εγκατεστημένο το Adobe Flash Player. Η εγκατάσταση γίνεται από το διαδίκτυο
3. να είναι εγκατεστημένο πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF.

 
Συνοδευτικά εγχειρίδια

Εγχειρίδιο χρήσης (1 ΜB)
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (23 ΚΒ)