ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία β'- γ' γυμνασίου
 

Το λογισμικό καλύπτει το σύνολο της ύλης της Β' και Γ' τάξης Γυμνασίου.

Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού
Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο ximeia_b_c.zip (336,8ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ, (π.χ. c:\ximeia) όπου θα αποσυμπιέσετε (unzip) το αρχείο του λογισμικού.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται από το αρχείο: index.htm, που βρίσκεται στο φάκελο chemistry.
Για να εκτελεστεί σωστά η εφαρμογή είναι απαραίτητο να είναι εγκατεστημένα στον Η/Υ:
1.  ο φυλλομετρητής Internet Explorer
2.  το Windows Media Player έκδοση 9.0 ή νεότερη.
     εγκατάσταση από το διαδίκτυο στη σελίδα: http://windowsmedia.com/download/download.asp
3.  το Adobe Flash Player
     εγκατάσταση από το διαδίκτυο στη σελίδα: http://get.adobe.com/flashplayer/ 
4.  το Shockwave Player
     εγκατάσταση από το διαδίκτυο στη σελίδα: http://get.adobe.com/shockwave/
5.  το MDLChime. Η εγκατάσταση γίνεται από το αρχείο: MDLChimeSP5.exe
     που βρίσκεται στο φάκελο (αρχεία του λογισμικού): chemistry/plugins/
 
Συνοδευτικά εγχειρίδια

Οδηγός Χρήσης Λογισμικού (3 ΜB)