Εκπαιδευτικά Θέματα του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε συνδέσμους προς ιστοσελίδες με θέματα που διαπραγματεύεται το Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα θα βρείτε συνδέσμους:
  • προς ιστοσελίδες με απαντήσεις που προσπαθήσαμε να δώσουμε σε συχνά ερωτήματα βασιζόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
  • προς ιστοσελίδες που διαπραγματεύονται ποικίλα θέματα ( γενικές πληροφορίες, εκπαιδευτικό υλικό, χρήσιμους συνδέσμους, κ.ά) για κάθε αναπηρία ξεχωριστά.
  • προς ιστοσελίδες όπου έχουν αναρτηθεί τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) ανά αναπηρία καθώς και προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Απαντήσεις σε θέματα και συχνές ερωτήσεις

• Εκπαίδευση Παιδιών με Νοητική Αναπηρία

• Εκπαίδευση Τυφλών και Αμβλυώπων Παιδιών

• Εκπαίδευση Κωφών και Βαρήκοων Παιδιών

• Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

• Εκπαίδευση Παιδιών με Διάχυτες Διαταραχές Ανάπτυξης - Αυτισμό

• Εκπαίδευση Παιδιών με Κινητικές Αναπηρίες

• Εκπαίδευση Παιδιών με Πολλαπλές Αναπηρίες

• Εκπαίδευση Παιδιών με Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα

• Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) (πρώην Κ.Δ.Α.Υ.)

• Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής  και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) - Τμήματα Ένταξης (ΤΕ)

• Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης