Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε συνδέσμους προς τα αρχεία με τα Α.Π.Σ. και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. που έχουν εκπονηθεί για κάθε αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα θα βρείτε συνδέσμους προς αρχεία pdf και αρχεία εικονικού βιβλίου.

Για να δείτε κάθε μία από τις μορφές επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.