Η διάσταση της αναπηρίας στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Η εκπαιδευτική τηλεόραση προσφέρει ταινίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με οπτικοακουστικό υλικό και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους. Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να έχει ευκολότερη πρόσβαση στο υλικό της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, συγκεντρώσαμε εδώ τις ταινίες που αφορούν ζητήματα αναπηρίας και τις περιγράψαμε εν συντομία. Επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να μεταφορτώσετε και να χρησιμοποιήσετε την ταινία που σας ενδιαφέρει. 

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=96

 

Νοηματική γλώσσα 

 

Μία από τις βασικότερες ανάγκες μας είναι η επικοινωνία και όχημά της ο λόγος. Όταν όμως τα πράγματα δεν μπορούν να λεχθούν με λόγια; Τότε καταφεύγουμε σε μια πρωταρχική μορφή επικοινωνίας, τη γλώσσα του σώματος. Οι σύγχρονες νοηματικές γλώσσες κινούνται σ’ ένα ευρύ πεδίο και εξερευνούν το σώμα μιας κατεξοχήν σιωπηλής μορφής επικοινωνίας.


Διάρκεια: 21:50 min


Αυτό το video είναι διαθέσιμο και σε μορφή υψηλής ανάλυσης (mp4).

 

Εις βάθος 

 

 

Άνθρωποι με κινητική αναπηρία απολαμβάνουν τη χαρά της θάλασσας και την εξερεύνηση του βυθού, ύστερα από κατάλληλη εκπαίδευση. Η ελευθερία κινήσεων στο νερό και γενικότερα η άσκηση βοηθά σημαντικά την ψυχική και φυσική κατάστασή τους.

 

Διάρκεια:  18:28 min


Αυτό το video είναι διαθέσιμο και σε μορφή υψηλής ανάλυσης (mp4).

 

«Πάμε μαζί…» - κινητική αναπηρία

 

 

 

Οι άνθρωποι με κινητική αναπηρία ζουν, αναπτύσσονται και μαθαίνουν στον ίδιο κόσμο που ζούμε όλοι μας. Είναι ίσοι κι εξίσου σημαντικοί με όλα τα μέλη μιας κοινωνίας. Η ταινία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης φωτίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία το σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο της κινητικής αναπηρίας τονίζοντας τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας στη ζωή όλων μας.

 

Διάρκεια: 21:21 min

 

Αυτό το video είναι διαθέσιμο και σε μορφή υψηλής ανάλυσης (mp4).