Επιμόρφωση Κ.Δ.Α.Υ.

«Ταχύρυθμη Επιμόρφωση Προσωπικού (Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΥ) και των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής όλης της Ελλάδος»

Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πραγματοποίησε πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού των ΚΔΑΥ και των σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής, στα πλαίσια του 2ου ΕΠΕΑΕΚ του Γ΄ ΚΠΣ. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τρία ταχύρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια (25-29 Ιουνίου, 02-06 Σεπτεμβρίου και 25-26 Νοεμβρίου 2002) στην Αθήνα. Στα δύο πρώτα πενθήμερα σεμινάρια συμμετείχε το προσωπικό που είχε τοποθετηθεί και εργαζόταν στα ΚΔΑΥ από το Σεπτέμβριο του 2001 και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής (81 άτομα) και στο τρίτο σεμινάριο συμμετείχαν, εκτός από τους προηγούμενους και το προσωπικό που είχε πρόσφατα διοριστεί στα ΚΔΑΥ ( Οκτώβριος 2002).

Το περιεχόμενο του προγράμματος της επιμόρφωσης είχε ως επίκεντρο τους βασικούς άξονες της λειτουργίας των ΚΔΑΥ: έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση, αξιολόγηση, σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πρώιμη παρέμβαση, συμβουλευτική υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους. Η μεθοδολογία της επιμόρφωσης ακολούθησε τις αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων και υλοποιήθηκε με μορφές παθητικής μάθησης (σε μικρό ποσοστό, π.χ εισηγήσεις) αλλά και με μορφές ενεργητικής μάθησης ( το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης, π.χ εργαστήρια)

Το γενικό πλαίσιο του προγράμματος των τριών σεμιναρίων είχε ως εξής:

Α΄ σεμινάριο: εισαγωγική επιμόρφωση για κάθε κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

Β’ σεμινάριο: θέματα διάγνωσης και αξιολόγησης

Γ΄σεμινάριο: κύρια σημεία της λειτουργίας των ΚΔΑΥ όπως είναι η εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και η σύνταξη γνωμάτευση και ΕΕΠ.

Στα τρία επιμορφωτικά σεμινάρια οι εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν από επιστήμονες εξειδικευμένους σε θέματα ειδικής αγωγής οι οποίοι εισηγήθηκαν σε ολομέλεια τα θέματά τους και πραγματοποίησαν εργαστήρια. Δόθηκε πλούσιο επιμορφωτικό υλικό σε όλους τους επιμορφούμενους κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα επιμόρφωσης κάθε σεμιναρίου έχει ως εξής: