Επιμόρφωση Κ.Δ.Α.Υ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ου ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

25/06/2002- 29/06/2002

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “FENIX”, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΘΗΝΑ 2002

ΤΡΙΤΗ 25/06/02

πρωινή συνεδρία

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Πέτρο Ευθυμίου

Το θεωρητικό πλαίσιο και ο κανονισμός λειτουργίας των ΚΔΑΥ,

Λαμπροπούλου Βενέττα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αντιπρόεδρος του ΠΙ

Ισχύουσες νομικές διατάξεις για τα Α.με.Α.

Τσάπρα Ελένη, Γενική Διευθύντρια Σπουδών Α/βάθμιας-Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.

Διοικητική υποστήριξη των ΚΔΑΥ

Καρακόιδας Κων/νος, Διευθυντής Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Η εμπειρία από την ίδρυση των Κέντρων Ψυχικής Υγιεινής

Παπαδάτος Γιάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ολομέλεια - Συζήτηση

Απογευματινή συνεδρία

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η αναγκαιότητα της διεπιστημονικότητας στην Ειδική Αγωγή

Σιδέρη Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Διεπιστημονική συνεργασία στο πλαίσιο του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκ. Αττικής

Ρούσσου Αλεξάνδρα, Παιδοψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας για την ψυχική υγεία του παιδιού και του εφήβου

Διεπιστημονική Ομάδα: Πρότυπα συνεργασίας και προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας

Χηνάς Παναγιώτης, Σχολικός Ψυχολόγος, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μαρασλείου

Ο ρόλος της Κοινωνικής Λειτουργού στη διεπιστημονική εργασία

Παϊτζάρ Γαζεριάν, Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργαστήριο α: Ρούσσου Αλεξάνδρα και ομάδα συνεργατών,

Η αποτελεσματική συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας

Εργαστήριο β: Χηνάς Παναγιώτης,

Διεπιστημονική συνεργασία: μελέτη περίπτωσης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-06-02

πρωινή συνεδρία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Μαθησιακές Δυσκολίες: Προβλήματα ορισμού και διάγνωσης

Παντελιάδου Σουζάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Γνωστική Ανάλυση της Δυσλεξίας

Πόρποδας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Κινητικός Φλοιός: Δομημένη μάθηση-Γλωσσικές Δομές και ο Ρόλος τους στην Κατάκτηση της Ανάγνωσης και της Γραφής

Σαββάκη Μαρία, Ιατρός-Ψυχολόγος-Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Μονάδας Δημόσιας Υγείας - Εκπαίδευσης, Ιατρείου Δυσλεξίας Παν. Νοσοκ. Ηρακλείου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Εργαστήριο α: Παντελιάδου Σουζάνα,

Ανάπτυξη Ατομικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος- Παρέμβαση στις αναγνωστικές δυσκολίες

Εργαστήριο β: Σκαλούμπακας Χρήστος Ειδικός Παιδαγωγός Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ραφήνας ΠΨΝΑ Αττικής,

Διαγνωστικά ζητήματα στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

απογευματινή συνεδρία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ολομέλεια-Συζήτηση

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Κινητικά χαρακτηριστικά μαθητών και μαθητριών με κινητικές αναπηρίες. Εκπαιδευτική αντιμετώπιση και παρέμβαση

Kουτσούκη Δημήτρα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Εργαστήριο α: Σκορδίλης Μανώλης, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών

Ομάδα εργασίας για τις δυσκολίες των παιδιών με κινητικές αναπηρίες.

Εργαστήριο β: Αλεπουδέας Παναγιώτης, Διευθυντής Ειδικού Γυμνασίου Ιλίου

Προσαρμογές στη διδασκαλία για παιδιά με κινητικές αναπηρίες

 

ΠΕΜΠΤΗ 27/06/02

πρωινή συνεδρία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμός, συναισθηματικές διαταραχές:

βασικά κριτήρια διάγνωσης

Καραντάνος Γεώργιος, Παιδοψυχίατρος

Διάγνωση και αξιολόγηση των παιδιών με αυτισμό

Παπαγεωργίου Βάγια, Παιδοψυχίατρος, Υπεύθυνη Παιδο- ψυχιατρικού Κέντρου Β. Ελλάδος

Τα γνωστικά χαρακτηριστικά και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με αυτισμό

Μαυροπούλου Σοφία, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσσαλίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Εργαστήριο α: Παπαγεωργίου Βάγια

Αξιολόγηση και αρχές του προγράμματος TEACCH

Εργαστήριο β: Μαυροπούλου Σοφία

Οργάνωση του Περιβάλλοντος της τάξης και των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της δομημένης εκπαίδευσης»

Απογευματινή Συνεδρία

ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Οριοθέτηση, αίτια και θέματα διάγνωσης στη νοητική καθυστέρηση

Αλευριάδου Αναστασία, Λέκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αναλυτικά προγράμματα - διδακτικά μοντέλα για παιδιά με νοητική καθυστέρηση

Σούλης Σπύρος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Εργαστήριο α: Σούλης Σπύρος,

Πρακτικές Αντιμετώπισης Προβλημάτων νοητικής καθυστέρησης

Εργαστήριο β: Αλευριάδου Αναστασία,

Εφαρμογή βασικών αρχών της εξελικτικής προσέγγισης στη νοητική καθυστέρηση

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/06/02

Πρωινή Συνεδρία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ

Προβλήματα – διαταραχές της γλωσσικής κατά- νόησης»

Δράκος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Προβλήματα λόγου: γλωσσική έκφραση και ομιλία

Οκαλίδου Αρετή, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ

Εργαστήριο α: Οκαλίδου Αρετή,

Κλινικές περιπτώσεις: διάγνωση και αντιμετώπιση

Εργαστήριο β: Καμπούρογλου Μαρίτσα Λογοπεδικός Ειδικό Σχολείο Παμμακαρίστου,

Ομάδες εργασίας πάνω στις διαταραχές του λόγου και τους τρόπους αντιμετώπισής τους

Απογευματινή Συνεδρία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ

Εκπαίδευση Κωφών Παιδιών: Ορισμοί, Αξιολόγηση, Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Λαμπροπούλου Βενέττα, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Αξιολόγηση και Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ

Εργαστήριο α: Λαλένη Άννα, Υπεύθυνη Βρεφοσυμβουλευτικού Σταθμού ΕΙΚ Θεσσαλονίκης, Λαμπροπούλου Βενέττα,

Πρώιμη παρέμβαση εμπειρία στη διεπιστημονικότητα- Σχεδιασμός εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Εργαστήριο β: Βουτσά Ολύνα, Ψυχολόγος Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών Βαρηκόων, Φιλοθέης,

Ψυχολογική στήριξη κωφών παιδιών και των οικογενειών τους

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/06/02

Πρωινή Συνεδρία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Προβλήματα και Δυνατότητες των Παιδιών με Τύφλωση και Προβλήματα Όρασης - Προσαρμογές στην Εκπαίδευση

Αργυρόπουλος Βασίλης, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Birmingham

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας

Δροσινού Μαρία, πάρεδρος Ειδικής Αγωγής ε.θ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΕΠΘ - ΠΙ: Στόχοι - Προγράμματα- Προοπτικές

Λαμπροπούλου Βενέττα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αντιπρόεδρος του ΠΙ. Καρακόιδας Κων/νος, Διευθυντής Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απογευματινή Συνεδρία

Συζήτηση- Συμπεράσματα

Λαμπροπούλου Βενέττα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αντιπρόεδρος του ΠΙ.

Αξιολόγηση του σεμιναρίου

Κλείσιμο εργασιών σεμιναρίου