Επιμόρφωση Κ.Δ.Α.Υ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

25-26/11/02

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΤHENS ACROPOL

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1, ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ 2002

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/11/02

Πρωινή Συνεδρία

Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΔΑΥ

Λαμπροπούλου Βενέττα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Διεπιστημονικότητα – Διαδικασία Διάγνωσης κι Αξιολόγησης

(Εργασία σε ομάδες)

Ολομέλεια – Συζήτηση

Διαδικασία Διάγνωσης κι Αξιολόγησης

Απογευματινή Συνεδρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Σύνταξη Γνωμάτευσης - ΕΕΠ

(Εργασία σε ομάδες)

Ολομέλεια – Συζήτηση

Διαδικασία Διάγνωσης κι Αξιολόγησης

 

ΤΡΙΤΗ 26/11/02

Ολομέλεια – Συζήτηση: Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΔΑΥ – Γνωμάτευση - ΕΕΠ

Λαμπροπούλου Βενέττα

Ολομέλεια - Συζήτηση – Στρογγυλό Τραπέζι: Διοικητικά Θέματα ΚΔΑΥ

Στάθη Χ., Τσάπρα Ε., Καρακόιδας Κ. (ΥΠΕΠΘ), Φουντά Ν. (ΠΙ)

Απογευματινή Συνεδρία

Συζήτηση (συνέχεια)

Αξιολόγηση Επιμορφωτικού Προγράμματος

Υλοποίηση Έργου:

• Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ, Γ’ Κ.Π.Σ.

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής

• Ομάδα Έργου Τμήματος Ειδικής Αγωγής ΠΙ:

Επιστημονική Υπεύθυνη έργου: Λαμπροπούλου Βενέττα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αντιπρόεδρος του ΠΙ.

Κουρμπέτης Βασίλειος, ph.D, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Αστέρη Θεοδώρα, Σπαντιδάκης Ιωάννης, Φούτση Βασιλική, Φούσκα Στεφανία, Φτερνιάτη Άννα, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Π.Ι.