Περιεχόμενα

Οργάνωση

• Σκοπός των ΚΔΑΥ

• Όλες οι πράξεις των ΚΔΑΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό

• Κύριες δραστηριότητες των ΚΔΑΥ

• ΚΔΑΥ - Καινοτομίες