Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Γενικά

 

• Θεωρητικό πλαίσιο - (Εξώφυλλο)

 

Εκπαιδευτικό / Υποστηρικτικό Υλικό

 

• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Α΄) - (Εξώφυλλο)

• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Β΄) - (Εξώφυλλο)

• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Α΄) - (Εξώφυλλο)

• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Β΄) - (Εξώφυλλο)

• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Δημοτικό - (Εξώφυλλο)

• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό - (Εξώφυλλο)

• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄) - (Εξώφυλλο)

• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄) - (Εξώφυλλο)

• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄) - (Εξώφυλλο)

• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄) - (Εξώφυλλο)

• Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο - (Εξώφυλλο)

• Υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο - (Φυσική) - (Χημεία) - (Βιολογία) - (Γεωγραφία)

 

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι