Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Θέματα > Εκπαίδευση Τυφλών και Αμβλυώπων Παιδιών > Βιβλία διασκευασμένα και προσαρμοσμένα για τυφλούς μαθητές