Εκπαίδευση Τυφλών και Αμβλυώπων Παιδιών

• Γενικά

 

 

• Εκπαιδευτικό / Υποστηρικτικό Υλικό

 

• Βιβλία διασκευασμένα και προσαρμοσμένα για μαθητές με προβλήματα όρασης

• Βιβλία διασκευασμένα και προσαρμοσμένα για τυφλούς μαθητές

• Ο Ελληνικός Κώδικας Braille

Για να μπορείτε να δείτε τις κουκίδες των συμβόλων του κώδικα Braille  πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τις γραμματοσειρές Indebf και Simbrl που βρίσκονται στα αρχεία: Indebf.TTF και simbrl.ttf αντίστοιχα. Η εγκατάσταση των γραμματοσειρών αυτών, γίνεται όπως και η εγκατάσταση οποιασδήποτε άλλης γραμματοσειράς.

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει (σε συμπιεσμένη μορφή) και τις δύο γραμματοσειρές επιλέξτε εδώ.

• Ο Κώδικας Nemeth για το Δημοτικό Σχολείο

• Το Πολυτονικό Αλφάβητο της Ελληνικής Γλώσσας στον Κώδικα Braille

Για να μπορείτε να δείτε κείμενο σε πολυτονική γραφή  πρέπει να έχετε εγκαταστήσει πολυτονικές γραμματοσειρές που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.komvos.edu.gr/endoglwssiki/polytonikes.htm. Η εγκατάσταση των γραμματοσειρών αυτών, γίνεται όπως και η εγκατάσταση οποιασδήποτε άλλης γραμματοσειράς.

 

• Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για Τυφλούς Μαθητές

 

 

• Χρήσιμοι Σύνδεσμοι