Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) - Τμήματα Ένταξης (ΤΕ)

Νηπιαγωγεία - Δημοτικά

Γυμνάσια - Λύκεια

Τ.Ε.Ε.

Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Τμήματα Ένταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήματα Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης