Νέα - Ανακοινώσεις

Στη σελίδα αυτή θα βρίσκετε ανακοινώσεις και πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητες του Τμήματος. 

7-5-2011

Παρουσίαση του προγράμματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» - 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε. Σύρος 6,7,8 Μαΐου 2011

Το Σάββατο 7 Μαΐου 2011, στο πλαίσιο του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε., παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού και Εποπτικού Υλικού για Μαθητές με Αναπηρίες», τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση και εφαρμογή του, καθώς και τρόποι διασφάλισης της βιωσιμότητάς του. Ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση, κατά την οποία, οι εκπαιδευτικοί που παρακολουθούσαν το συνέδριο, εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το υλικό που θα αναπτυχθεί και έκαναν δημιουργικές παρατηρήσεις.

Για να δείτε την παρουσίαση επιλέξτε εδώ

Για να δείτε το κείμενο της εισήγησης επιλέξτε εδώ

4-2-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γα τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τέσσερεις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης

Καταληκτική ημερομηνία: 03/03/2011

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

17-12-2010

Τελική Έκθεση για το Πρόγραμμα «Πολιτική Ζωή με Νόημα»

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα «Πολιτική Ζωή με Νόημα», που χρηματοδοτήθηκε από την Βουλή των Ελλήνων και υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το πρόγραμμα αφορά την απόδοση 775 πολιτικών όρων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, στη Νέα Ελληνική και στην Αγγλική σε μια πολυμεσική εφαρμογή (CD-ROM) και με δυνατότητα ανάρτησης στο διαδίκτυο. Διασφαλίζεται έτσι η βιωσιμότητα του έργου και καθίσταται δυνατή η μελλοντική απόδοση των όρων σε οποιαδήποτε εθνική νοηματική γλώσσα και στα διεθνή νοήματα.

Σκοπός του έργου «Πολιτική Ζωή με Νόημα» ήταν η ανάπτυξη προσβάσιμου υποστηρικτικού υλικού, απαραίτητου για την επαρκή εκπαίδευση διερμηνέων και σπουδαστών της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και για την ενημέρωση των Κωφών συμπολιτών μας.

Το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόσβαση των Κωφών στην πολιτική γνώση και ζωή, στην αναβάθμιση του έργου της Βουλής, στη μείωση της περιθωριοποίησης των Κωφών και κατά συνέπεια στην ισότιμη ενσωμάτωσή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επίσης λειτουργεί ως πηγή στήριξης των Κωφών, των οικογενειών τους καθώς και των πολιτικών. Ευελπιστούμε ότι θα συντελέσει στην αλλαγή νοοτροπίας του κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

Για να διαβάσετε την τελική έκθεση του προγράμματος, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος Βασίλη Κουρμπέτη, Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής (kourbeti@pi-schools.gr) ή τη Μαριάννα Χατζοπούλου, Ειδική Παιδαγωγό  (mhatz@pi-schools.gr) στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

02-11-2010

«Παρουσίαση του προγράμματος  Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες»  - ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ «  

07-10-2010

EasytoRead Network: A Greek Law adapted into Easy-to-Read

Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. επιδιώκει τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών με διεθνή ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της ειδικής αγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο Easy-to-Read και στο σύνδεσμο 

http://www.easytoread-network.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 

μπορείτε να δείτε δημοσίευση για την προσαρμογή και μεταγραφή του Νόμου 3699/2008 σε «Κείμενο για Όλους». 

Το πλήρες κείμενο της εργασίας μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο Εκπαιδευτικό/ Υποστηρικτικό Υλικό.

07-10-2010

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία – Οριζόντια Πράξη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

02-06-2010 

Πρόσκληση (Α.Π 8203/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3

02-06-2010 

Ανακοίνωση προσκλήσεων για την Ειδική Αγωγή