Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Η Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει σπουδάσει ψυχολογία και εθνολογία στη Βιέννη.

 

Έχει ασχοληθεί εκτενώς με θέματα αναπηρίας, ένταξης και εκπαιδευτικής πολιτικής και έχει συγγράψει σχετικά άρθρα και μελέτες.

 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εκπαιδευτική ένταξη και στην εκπαιδευτική πολιτική.

 

Είναι επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Α.Π.Η.  και έχει διατελέσει επιστημονική υπεύθυνη πολλών ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εξειδίκευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.