Ελένη Ζωγράφου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

Η Ελένη Ζωγράφου γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 1983 εισήχθη με υποτροφία επίδοσης ΙΚΥ στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκληρώνοντας τις σπουδές της τον Ιούνιο του 1987.

Είναι κάτοχος 2 Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών: ‘Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη’ και ‘Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Αναπτυσσόμενες χώρες’ (Β’ Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet).

 

Δίδαξε την Αγγλική γλώσσα σε δημόσια σχολεία έως το 1997, οπότε ανέλαβε τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Σωκράτης/Comenius 1’, στο Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΙΚΥ, προωθώντας παράλληλα τη συμμετοχή των σχολείων και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο πρόγραμμα Comenius.

 

Έχει συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού σε Συνέδρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Δ/νση Εκπαίδευσης) και ως  Επιμορφώτρια σε Σεμινάρια Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης Socrates/ Comenius 2.2.  Έχει διατελέσει μέλος της ομάδας εργασίας για την Εφαρμογή Κριτηρίων Ποιοτικής Αξιολόγησης ‘Σωκράτης ΙΙ’ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).  

 

Στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής ασχολείται με την έρευνα, τεκμηρίωση και μελέτη των θεμάτων Ειδικής Αγωγής καθώς και με την εκπόνηση διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των ΑμΕΑ.

 

Έχει συμμετάσχει σε αξιολογήσεις εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.