Επικοινωνία
Ταχυδρομική Διεύθυνση - Τηλέφωνα

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Μεσογείων 392

15341 Αγία Παρασκευή - ΑΘΗΝΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  210 6083912, 210 6083505
ΦΑΞ:  210 6015774

 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 

spedu[at]iep.edu.gr

 

 

 

Επικοινωνία με το ανθρώπινο δυναμικό

 

Επιλέξτε εδώ