201 Α Δ/ΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ
551010 10Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
501040 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
551040 1ΟΝ ΛΥΚ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
501130 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
551011 3Ο ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  
551012 5Ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠ/ΛΗΣ  
551001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  
501001 ΠΣΠΑ ΠΕΙΡΑΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ