204 3 ΓΡ Α Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
501108 03ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
551108 03ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
501098 04ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
501160 13ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551160 13ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501200 17ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551200 17ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501510 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ  
551510 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ  
501280 28ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551280 28ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501360 36ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551360 36ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501370 37ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551370 37ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501527 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ  
551525 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ  
501361 43ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551361 43ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501528 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  
551098 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
501090 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551090 6ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551520 70ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501100 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501520 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551100 7ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ