205 4 ΓΡ Α Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
551630 01ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
551637 02ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
551628 04ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
501490 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  
501610 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
501630 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
501162 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ  
551490 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  
551610 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
551162 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ  
501500 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  
501620 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
501637 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
501163 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ  
551500 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  
551620 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
551163 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ  
501501 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  
501627 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
501164 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ  
551501 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  
551627 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
551164 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ  
501502 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  
501628 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
551502 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  
501503 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  
501629 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
551503 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  
501624 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
501625 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
501626 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
501555 Γ/ΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔ  
501506 Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΕΑ  
551506 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΕΑ