206 5 ΓΡ Α Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
501318 05ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
551318 05ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
501150 12ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551150 12ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501860 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ  
551860 1ΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ  
501111 20ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551111 20ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501310 27ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551310 27ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501866 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ  
551866 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ  
501340 34ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551340 34ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501116 48ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501074 50ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551074 50ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501076 51ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551076 51ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501072 52ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551072 52ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501646 53ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551646 53ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501073 54ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551073 54ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501157 62ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501867 63ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551867 63ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501195 66ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501868 69ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501120 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551120 9ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ