207 6 ΓΡ Α Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
501058 06ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
551058 06ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
501338 07ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
551338 07ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
501298 08ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
501170 14ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551170 14ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501250 25ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551250 25ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501260 26ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551260 26ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501290 29ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551290 29ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501050 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551050 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501330 31ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501270 33ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551270 33ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501350 35ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551350 35ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501331 42ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551331 42ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501410 45ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501070 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551070 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501080 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551080 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ