208 7 ΓΡ Α Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
501430 02ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
551430 02ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
551553 06ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
551554 07ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
501190 16ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551190 16ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501540 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
551540 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
501131 23ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501132 24ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551132 24ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501541 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
551541 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
501380 38ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551380 38ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501060 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501550 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
551060 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551550 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
501230 46ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551230 46ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501551 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
551551 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
501193 56ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551193 56ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501196 57ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551196 57ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501197 58ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
551197 58ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  
501552 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
551552 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
501553 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
501554 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ