210 Β Δ/ΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ
540202 1Ο Τ Ε Ε ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
551013 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
501003 Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
501002 Γ/ΣΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
501718 Γ/ΣΙΟ ΕΙΔ. ΚΩΦΩΝ Κ ΒΑΡΗΚΟΩΝ  
551003 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
551002 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
551718 ΛΥΚΕΙΟ ΕΙΔ. ΚΩΦΩΝ Κ ΒΑΡΗΚΟΩΝ