211 1 ΓΡ Β Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
540820 1Ο Τ Ε Ε ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
501480 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ  
501466 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  
501570 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
551480 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ  
551570 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
540821 2Ο Τ Ε Ε ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
501481 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ  
501467 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  
501580 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
551485 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ  
551580 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
540201 3Ο Τ Ε Ε ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
501482 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ  
501587 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
551587 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
540825 4ΟΝ Τ Ε Ε ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
501588 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
551588 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
540830 5Ο Τ Ε Ε ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
501589 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
550830 6Ο Τ Ε Ε ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡ  
501581 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
550831 7Ο Τ Ε Ε ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΗ  
501582 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
501486 Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
501487 Γ/ΣΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
501770 Γ/ΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  
501575 Γ/ΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚ  
551466 ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  
551487 ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
551770 ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  
551486 Τ ΛΥΚ.ΓΥΜΝ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ