214 4 ΓΡ Β Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
551760 01ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
551767 02ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
501820 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
501762 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ  
501970 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ  
501760 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
551820 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
551762 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ  
551970 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ  
501821 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
501764 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ  
501971 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ  
501767 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
551821 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
551764 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ  
551971 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ  
501826 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
551826 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
501768 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
551768 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
501827 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
551827 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
501769 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
501828 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
501979 Γ/ΚΟ Π/ΜΑ ΙΔΡ.ΑΓ.ΑΝ.ΘΗΛ.Π  
501772 Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  
551772 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ