218 3 ΓΡ Γ Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
501140 03ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551140 03ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501141 04ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551141 04ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501720 05ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551720 05ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501721 06ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551721 06ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501722 07ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551722 07ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501651 08ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551651 08ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501656 09ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551656 09ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501727 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551727 10ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501723 11ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551148 11ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501147 12ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551147 12ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551006 13Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501652 13ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
590056 14Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501148 14ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501149 15ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
501151 16ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501152 17ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501153 18ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501154 19ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
540050 1Ο Τ Ε Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501640 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551640 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501155 20ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501156 21ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
540051 2Ο Τ Ε Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
501641 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
551641 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
540057 3Ο Τ Ε Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
540055 4Ο Τ Ε Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
540056 5Ο Τ Ε Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
550055 6Ο Τ Ε Ε ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
501650 Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
551650 ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ