222 1 ΓΡ Δ Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
551800 05ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
551805 06ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501805 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501806 11ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501807 12ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501786 13ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501787 14ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
540800 1O Τ Ε E ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ  
501780 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501980 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
551780 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
551980 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
501781 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501981 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
551781 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
551981 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
540801 2ΟΝ Τ Ε E ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ  
540802 3Ο Τ Ε E ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ  
501790 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501982 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551790 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
550810 4O Τ Ε E ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ  
501791 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
551791 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
540803 4ΟΝ Τ Ε Λ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ  
550815 5Ο Τ Ε E ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ  
501800 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501801 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501802 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
551802 7ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501803 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
551803 8ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501804 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
501810 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
501988 Γ/ΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
551809 Ε Π Λ ΣΙΒΙΤΑΝΕΙΔΙΟΥ  
551810 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
551988 Τ Λ ΓΥΜΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΕΣΠ