224 Δ/ΝΣΗ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
551719 1ΟΝ ΛΥΚ ΠΑΛΛ/ΝΤΩΝ ΕΛΛ.ΒΑΡΥΜΠ.  
502036 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
502090 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
501719 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΛ/ΝΤΩΝ ΕΛΛ.ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ  
502037 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
502092 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
502094 Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ EΣΠΕΡ  
502095 Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΟΥΣ  
502030 Γ/ΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ  
552036 ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ  
552031 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
552095 ΠΕΙΡΑΜ ΜΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
550825 Τ Ε Σ ΕΙΔ ΑΓΩΓΗΣ