226 2 ΓΡ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
552080 01ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
552087 02ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
502082 06ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
502091 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
502110 1Ο Γ/ΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
540203 1Ο Τ Ε Ε ΑΧΑΡΝΩΝ  
540963 1Ο ΤΕΕ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ  
502080 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
502053 2Ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ  
502112 2Ο Γ/ΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
540206 2Ο Τ Ε Ε ΑΧΑΡΝΩΝ  
502087 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
540207 3Ο Τ Ε Ε ΑΧΑΡΝΩΝ  
502088 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
552088 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
550343 4Ο Τ Ε Ε ΑΧΑΡΝΩΝ  
502089 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
552089 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
502081 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
502083 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
502086 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
502085 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
502047 Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
502045 Γ/ΣΙΟ ΑΝΟΙΞΕΩΣ  
504010 Γ/ΣΙΟ ΑΥΛΩΝΟΣ  
502046 Γ/ΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ  
502079 Γ/ΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  
502052 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
502051 Γ/ΣΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  
504012 Γ/ΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  
504015 Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΙΣ  
502048 Γ/ΣΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
502084 ΕΣΠ Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
552084 ΛΥΚ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΣΠΕΡ.  
552045 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ  
550009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ  
552047 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗ  
554010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΥΛΩΝΟΣ  
552048 ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
552046 ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ  
552079 ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  
552051 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  
552110 ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΟΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
540209 Τ Ε Ε ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
540208 Τ Ε Λ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
552052 ΤΑΞ ΛΥΚ ΚΑΛΑΜΟΥ  
540964 ΤΕΛ ΚΑΛΥΒΙΩΝ