228 1 ΓΡ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
503020 01ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
503021 02ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
503012 02ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ  
503013 03ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ  
540945 1Ο Τ Ε Ε ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
540940 1Ο Τ Ε Ε ΜΕΓΑΡΩΝ  
503060 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
503010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
553010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
550950 2Ο Τ Ε Ε ΜΕΓΑΡΩΝ  
553015 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
503062 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
503022 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
503023 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
503050 Γ/ΣΙΟ ΒΙΛΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
503040 Γ/ΣΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
503055 Γ/ΣΙΟ ΕΣΠ ΜΑΝΔΡΑΣ  
503065 Γ/ΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤ.  
503039 Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  
553020 ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
553040 ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
553065 ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  
553060 ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
553039 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  
553050 Τ.Λ. ΓΥΜΝ ΒΙΛΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ