231 1 ΓΡ ΠΕΙΡΑΙΑ
501907 01ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ  
501915 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501935 12ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551960 12ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501957 13ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501906 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551906 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501955 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ  
501909 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551909 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501916 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551916 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501917 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551917 6ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501922 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551922 9ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501913 Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ  
501985 Γ/ΣΙΟ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ  
501908 Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Β ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
501923 Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Α  
501921 Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΑΛΛΕΙΟΝ ΘΗΛ  
501912 Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.Γ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
551907 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
551913 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ  
551908 ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
551921 ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΑΛΛΕΙΟΝ ΘΗΛ