232 2 ΓΡ ΠΕΙΡΑΙΑ
551945 03ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
501936 04ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
551951 04ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
501944 05ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
501958 06ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
501959 07ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
501964 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501965 11ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501931 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ  
501927 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
551931 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ  
551927 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
501932 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ  
501928 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
551932 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ  
551928 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
501945 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
501929 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
551929 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
501939 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
551935 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
501942 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
501943 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
501961 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
501962 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
501953 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501963 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
501954 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501930 Γ/ΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ  
551930 ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ