234 4 ΓΡ ΠΕΙΡΑΙΑ
551934 10ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501956 11ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551956 11ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501934 14ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501946 15ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501914 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ  
5204010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ  
501952 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ  
5204020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ  
501910 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551910 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501911 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551911 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501918 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551918 7ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
501919 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
551919 8ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
5204021 Γ/ΣΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ  
5202030 Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ  
501937 Γ/ΣΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  
5205010 Γ/ΣΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ  
5202020 Γ/ΣΙΟ ΜΕΘΑΝΩΝ  
5202010 Γ/ΣΙΟ ΠΟΡΟΥ  
5207010 Γ/ΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ  
5206010 Γ/ΣΙΟ ΥΔΡΑΣ  
551914 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ  
5254010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΗΣ  
551937 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ  
5255010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ  
5252010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΡΟΥ  
5257010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ  
5256010 ΛΥΚΕΙΟ ΥΔΡΑΣ  
551912 Τ Λ ΓΥΜΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 3ΟΥ ΕΣΠ  
5252020 Τ ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΜΕΘΑΝΩΝ