236 Δ/ΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ
3301010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
3351010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜ  
3301020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
3351020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
3301030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
3351030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
3351050 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
3301040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
3351040 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
3351009 5Ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
3301045 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
3302020 Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ  
3311010 Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ  
3313010 Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ  
3308010 Γ/ΣΙΟ ΑΝΤΙΣΣΗΣ  
3305010 Γ/ΣΙΟ ΓΕΡΑΣ  
3309060 Γ/ΣΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  
3302010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ  
3304010 Γ/ΣΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  
3309050 Γ/ΣΙΟ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ  
3301046 Γ/ΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜ  
3309010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
3310010 Γ/ΣΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ  
3306010 Γ/ΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ  
3307010 Γ/ΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ  
3310050 Γ/ΣΙΟ ΦΙΛΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ  
3301050 Γ/ΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚ  
3313017 ΓΥΜΝ ΜΥΡΙΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝ  
3313015 ΓΥΜΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΣΠ  
3361010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ  
3358010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΗΣ  
3355010 ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΣ  
3352010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ  
3355009 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΟΝΗΣ  
3354010 ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  
3351015 ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ  
3363015 ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΣΠΕΡ  
3359010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
3360010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ  
3356010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ  
3357010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ  
3359060 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΙΠΠΕΙΟΥ Α  
3359050 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΜΟΡΙΑΣ  
3363010 ΤΑΞ.ΛΥΚ.ΓΥΜ ΑΓΡΑΣ