238 Δ/ΝΣΗ ΧΙΟΥ
5140050 1Ο Τ Ε Ε ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  
5140070 1Ο Τ Ε Ε ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  
5140030 1Ο Τ Ε Ε ΧΙΟΥ  
5140060 1Ο Τ Ε Ε ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  
5101010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΙΟΥ  
5151010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ  
5150040 2Ο Τ Ε Ε ΧΙΟΥ  
5101020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΙΟΥ  
5151020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ  
5151009 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ  
5101030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΙΟΥ  
5101031 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΙΟΥ  
5102010 Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ  
5101040 Γ/ΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  
5103010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ  
5106010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ  
5107010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ  
5104010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  
5105010 Γ/ΣΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  
5101050 Γ/ΣΙΟ ΧΙΟΥ ΝΥΚΤ  
5102090 Γ/ΣΙΟ ΨΑΡΩΝ  
5152010 ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΧΙΟΥ  
5151040 ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  
5153010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ  
5156010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ  
5157010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ  
5154010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  
5152090 ΛΥΚΕΙΟ ΨΑΡΩΝ  
5151050 Τ ΛΥΚ ΕΣΠ ΓΥΜΝ ΧΙΟΥ  
5155010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Α