239 Δ/ΝΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2901010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΥΡΟΥ  
2901020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΥΡΟΥ  
2901030 2ΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
2901021 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΥΡΟΥ  
2906090 Γ/ΣΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  
2950070 Γ/ΣΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ  
2907015 Γ/ΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΤΗΝΟΥ  
2912010 Γ/ΣΙΟ ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
2913010 Γ/ΣΙΟ ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
2909010 Γ/ΣΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ  
2906050 Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ  
2906010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΡΟΥ  
2901035 Γ/ΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
2907010 Γ/ΣΙΟ ΤΗΝΟΥ  
2906055 Γ/ΣΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΠΑΡΟΥ  
2959010 ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ  
2956050 ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ  
2956010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ  
2951010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ  
2957010 ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ  
2956055 Τ ΛΥΚ ΓΥΜΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  
2955070 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ  
2963015 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ  
2962010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΕΑΣ  
2963010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΥΘΝΟΥ Α,Β,Γ  
2955080 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ